Cân nhắc khi lựa chọn bảo hiểm sức khỏe

Tại Việt Nam, có một thực tế là một số nhân viên bảo hiểm đã không cảnh báo với khách về một số điều khoản loại trừ, khách hàng lại không tìm hiểu kỹ dẫn đến tranh chấp...

Trung tâm Tin tức