Cần nâng cao thu nhập cho công nhân thoát nước đô thị

Rác rến, bùn lầy, phân thải, kim tiêm, hóa chất gây bỏng, lở loét là những gì mà các công nhân thoát nước đô thi phải đối mặt hàng ngày. Tuy nhiên, hiện nay thu nhập mà các công nhân nhận được là chưa cao.

Trung tâm Tin tức