Cần kiểm soát y tế chặt chẽ người về từ Trung Quốc

Vào hôm qua, Bộ y tế đã đề nghị các tỉnh kiểm dịch y tế nghiêm ngặt đối với người nhập cảnh, quá cảnh trực tiếp hoặc gián tiếp từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Trung tâm Tin tức