Cần đẩy mạnh xử lý lao động Việt Nam bỏ trốn tại Hàn Quốc

Tỉ lệ lao động Việt Nam hiện chiếm gần 40% tổng số lao động nước ngoài đang lao động và cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Tình trạng này cần sớm xử lý nghiêm để hạn chế ảnh hưởng đến nguồn cung lao động hợp pháp.

Trung tâm Tin tức