Cần có cơ chế phát triển nghề đặc thù

Tuyển sinh học nghề vốn đã khó khăn, còn đối với những nghề đặc thù nặng nhọc, độc hại, hoặc nghề cần 1 thầy - 1 trò thì việc tuyển sinh lại càng nan giải hơn.

Trung tâm Tin tức