Cán bộ y tế là chiến sĩ trên mặt trận chống dịch

Sở Y tế TP.HCM vừa yêu cầu tất cả các cơ sở khám chữa bệnh tại thành phố phải tổ chức sàng lọc thông tin về yếu tố dịch tễ, các triệu chứng liên quan đến COVID-19.

Trung tâm Tin tức