Cần bảo toàn đàn giống để tái đàn sau dịch tả heo châu Phi

Những trại nuôi quy mô lớn đã đầu tư hệ thống chuồng kín, đảm bảo an toàn sinh học và không bị ảnh hưởng bởi dịch mới được tái đàn. Đặc biệt chỉ được tái đàn sau khi địa phương công bố hết dịch.

Trung tâm Tin tức