Cần 1.800 tỉ đô-la Mỹ để giảm tác động biến đổi khí hậu

Các nước trên thế giới cần đầu tư 1.800 tỉ đô-la Mỹ vào 5 lĩnh vực chủ chốt trong thập kỷ tới để giảm bớt tác động của biến đổi khí hậu.

Trung tâm Tin tức