Campuchia thử nghiệm dự án máy bay không người lái

Một nhóm sinh viên tại Campuchia đang thử nghiệm loại máy bay không người lái tự thiết kế và vận hành với hy vọng sẽ giúp đỡ một phần cho hệ thống giao thông đang quá tải tại Thủ đô Phnom Penh.

Nguồn: Trung tâm Tin tức