Campuchia: Hoàng thân Norodom Ranariddh qua đời tại Pháp

Hoàng thân Norodom Ranariddh, con trai của cố quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk vừa qua đời tại Pháp, hưởng thọ 77 tuổi.

Nguồn: Trung tâm Tin tức