Campuchia công bố kết quả chính thức bầu cử Hội đồng địa phương

Đảng Nhân dân Campuchia CPP đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hội đồng địa phương khóa 3 vừa qua. Đây là kết quả chính thức do Chính phủ Campuchia công bố.

Trung tâm Tin tức