Cắm trại ngay miệng núi lửa

Nhiếp ảnh gia Christopher Horsley là một người rất thích cắm trại và ngủ ở bên trong miệng của một ngọn núi lửa còn hoạt động.

 

Trung tâm Tin tức