Cảm nhận của người nước ngoài tại khu cách ly

Đối với người nước ngoài, khi được cách ly, bên cạnh công tác chăm sóc y tế và theo dõi khám sức khỏe mỗi ngày thì khâu đảm bảo chế độ ăn uống, tạo điều kiện sinh hoạt thuận lợi cũng là yêu cầu được đặt ra.

Trung tâm Tin tức