Cẩm nang báo chí trực tuyến: Kỹ năng sinh tồn và lớn mạnh trong kỷ nguyên số

Trong ấn bản mới này, Paul Bradshaw trình bày một sự hòa trộn hấp dẫn giữa chuyên môn công nghệ với hướng dẫn thực hành trong thế giới thực.

Nguồn: Trung tâm Tin tức