Cải tiến hệ thống xử lý nước thải tại khu công nghiệp Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp

Hiện Khu công nghiệp Sa Đéc, tỉnh Đồng tháp có 30 doanh nghiệp đăng ký hoạt động gắn với với 42 dự án đầu tư, tổng vốn đầu tư hơn 4.762 tỷ đồng. Năm 2019, tổng doanh thu của các doanh nghiệp này đạt 13.437 tỷ đồng, tăng 3% so với năm trước.

Trung Tâm Tin Tức