Cải tạo hệ thống điện khu vực nhà lưu trú phục vụ tổ chức trại hè Thanh Đa

Tổng Công ty Điện lực TPHCM vừa tổ chức lễ tổng kết, gắn bảng công trình “Cải tạo hệ thống điện khu vực nhà lưu trú phục vụ tổ chức trại hè Thanh Đa”.

Trung tâm Tin tức