Cách mạng tháng Tám năm 1945: Đại thắng từ lòng dân

Cách đây 73 năm, trong khí thế sục sôi cách mạng, nắm bắt thời cơ "ngàn năm có một", Đảng ta và lãnh tụ Hồ Chí Minh đã phát động toàn dân tiến hành Tổng khởi nghĩa, làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám.

Trung tâm Tin tức
Xem thêm