Các trường đại học đẩy mạnh tư vấn tuyển sinh trực tuyến

Những năm gần đây, các trường đại học cao đẳng đã tăng cường quảng bá hình ảnh và chủ động cung cấp thông tin tuyển sinh đến thí sinh bằng nhiều hình thức, trong đó hình thức tư vấn tuyển sinh trực tuyến được hầu hết các trường áp dụng.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV