Các trường đại học công bố phương án tuyển sinh riêng

Theo khảo sát, đề án tuyển sinh đại học các trường gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhiều thay đổi liên quan đến thí sinh so với thông tin công bố trước đây.

Trung tâm Tin tức