Các trường Đại học chủ trì chấm thi tốt nghiệp

Điểm mới đáng lưu ý là quy trình chấm thi với những quy định chặt chẽ, nghiêm ngặt hơn nhằm hạn chế những sai sót và tiêu cực như đã từng xảy ra ở kỳ thi năm trước.

Trung tâm Tin tức