Các tình huống có thể xảy đến cho Olympic Tokyo

Các nhà tổ chức Olympic Tokyo khẳng định rằng sự kiện này sẽ phải được tổ chức ‘’ bằng mọi giá’’ , trong khi đó Ủy ban Olympic quốc tế ( IOC) cho biết cần phải chú trọng đến sự an toàn.

HTV Thể Thao