Các tầng lớp nhân dân TP.HCM gửi gắm kỳ vọng vào năm mới 2020

Năm qua, kinh tế TP.HCM đã có nhiều dấu ấn quan trọng, với các chỉ tiêu đều đạt và vuợt so với kế hoạch đề ra.

Trung tâm tin tức