Các sản phẩm công nghệ chăm sóc sức khỏe nổi bật tại CES 2018

Triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES 2018 giới thiệu nhiều sản phẩm công nghệ thú vị để phục vụ đời sống con người. Trong đó đáng chú ý là các sản phẩm chăm sóc sức khỏe nhỏ gọn và dễ sử dụng.

Triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES 2018 giới thiệu nhiều sản phẩm công nghệ thú vị để phục vụ đời sống con người. Trong đó đáng chú ý là các sản phẩm chăm sóc sức khỏe nhỏ gọn và dễ sử dụng.

Trung tâm Tin tức