Các quốc gia Nam Mỹ thỏa thuận phối hợp bảo vệ rừng Amazon

Trước tình trạng rừng Amazon bị tổn hại nghiêm trọng sau đợt cháy rừng trong năm nay, lãnh đạo 7 quốc gia Nam Mỹ đã nhóm họp tại Colombia để thúc đẩy bảo vệ "lá phổi xanh" của Trái Đất.

Trung tâm Tin tức