Các quận, huyện triển khai gói hỗ trợ 886 tỉ đồng cho người dân bị ảnh hưởng dịch

Người dân TP.HCM đã và đang trải qua những ngày tháng thực sự khó khăn, nhất là những người nghèo đang bị ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống. TP hiện triển khai gói hỗ trợ gần 900 tỉ đồng đến với những người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Nguồn: Trung tâm Tin tức