Các nước đẩy mạnh tiêm vaccine cho trẻ em

Việc tiêm vaccine cho trẻ em có ý nghĩa quan trọng mang tính sống còn, góp phần tạo ra con đường tương đối an toàn để nâng cao khả năng miễn dịch tự nhiên cho cộng đồng.

Nguồn: Trung tâm Tin tức