Các ngôi sao chung tay kêu gọi chống biến đổi khí hậu

Nhiều nhân vật nổi tiếng, chủ yếu trong giới nghệ thuật, đã tham gia một chiến dịch kêu gọi chính phủ các nước cần hành động nhanh hơn và quyết liệt hơn đối với vấn đề chống biến đổi khí hậu.

Trung tâm Tin tức