Các ngân hàng thương mại tiếp tục nỗ lực hỗ trợ khách hàng và doanh nghiệp

Ngành ngân hàng đang triển khai tổng thể rất nhiều nỗ lực để duy trì đà hoạt động trong thời gian dịch bệnh và đón đầu nhịp tăng trưởng khi giai đoạn dịch bệnh đi qua.

Trung tâm tin tức