Các ngân hàng hoạt động trở lại

Nhiệm vụ của Ngành Ngân hàng trong năm 2018 là ổn định thị trường tiền tệ ngoại hối, kiểm soát lạm phát ở mức thấp dưới 4%, hỗ trợ tăng trưởng ở mức cao 6,7% và thực hiện có kết quả lộ trình tái cơ cấu, xử lý nợ xấu trong năm 2018.

Trung tâm Tin tức