Các mốc thời gian quan trọng về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ủy ban bầu cử TP.HCM hiện đã triển khai nhiều kế hoạch phục vụ cho công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nguồn: Trung tâm Tin tức
Xem thêm