Các giải pháp lưu thông nông sản cho các tỉnh phía Nam

Nguồn cung lương thực thực phẩm không thiếu, nhưng phải cách tháo gỡ lưu thông hàng hóa, đảm bảo cung ứng cho người dân.

Nguồn: Trung tâm Tin tức