Các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trong Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP.HCM

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP, dự kiến vào giữa tháng 9/2020.

UBND TP.HCM đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan sớm rà soát trong danh mục dự án kêu gọi đầu tư của TP trên địa bàn các quận 2, 9, Thủ Đức trong thời gian qua; tiến hành kêu gọi, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đủ điều kiện, thỏa mãn các tiêu chí được đầu tư trong Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP; ưu tiên kêu gọi đầu tư các dự án về phát triển nguồn nhân lực, giáo dục đào tạo và khởi nghiệp sáng tạo.

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP, dự kiến vào giữa tháng 9/2020, nhằm quảng bá hình ảnh Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP, đồng thời xúc tiến, kêu gọi đầu tư các dự án tại khu vực này đến với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao rà soát quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2 để đề xuất 1 dự án khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực tài chính để kêu gọi đầu tư.

* UBND TP cũng giao UBND quận 4 và UBND huyện Bình Chánh vận động các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng thi công dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1).

* Ngoài ra, UBND TP cũng thành lập Tổ công tác tham mưu về các đồ án quy hoạch hệ thống thoát nước mưa, nước thải của TPHCM đang triển khai thực hiện gồm 10 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan làm Tổ trưởng.

Sỹ Thành