Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và TP.HCM tham gia bỏ phiếu tại TP.HCM

Sáng nay (23/5), tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn TP.HCM, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo TP.HCM đã đến dự lễ khai mạc và bỏ những lá phiếu đầu tiên.

Nguồn: Trung tâm Tin tức
Xem thêm