Các địa phương ở TP.HCM đã sẵn sàng cho ngày hội non sông

Thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị trong năm 2021. Ghi nhận công tác chuẩn bị tại thành phố Thủ Đức, TP.HCM

Nguồn: Trung tâm Tin tức
Xem thêm