Các địa phương chủ động ứng phó bão số 4

Để phòng, chống cơn bão số 4, ngay từ hôm qua, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các địa phương tiếp tục có Công điện khẩn yêu cầu các lực lượng, đơn vị và nhân dân tránh tâm lý chủ quan, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Trung tâm Tin tức
Xem thêm