Các địa phương chống rét cho đàn gia súc

Để chủ động phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi, các tỉnh Bắc Trung bộ cũng triển khai nhiều giải pháp để bảo vệ đàn vật nuôi và giảm thiểu thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp.

Trung tâm Tin tức