Các cuộc biểu tình trở thành thảm họa kinh tế đối với Pháp

Những vụ bạo loạn gắn với các cuộc biểu tình của phong trào Áo vàng trên toàn nước Pháp vừa qua là một thảm họa cho nền kinh tế quốc gia. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp, vẫn chưa tính được cụ thể những tổn thất trong thời gian qua.

Trung tâm Tin tức