Các công viên "vùng xanh" chưa thể hoạt động trở lại

Công viên các khu chung cư, khu nhà ở tại "vùng xanh" tuy được phép hoạt động nhưng vẫn chưa thể mở cửa trở lại vì công tác triển khai tại địa phương còn gặp nhiều khó khăn.

Trung tâm Tin tức