Các cơ sở giáo dục đại học triển khai Tháng hành động vì môi trường 2020

Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6, các cơ sở đại học trên cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao ý thức của cán bộ, giáo viên, sinh viên nhà trường về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Trung tâm Tin tức