Các chuẩn bị cho chuyến thám hiểm Mặt Trời của tàu Solar Orbiter

Các nhà nghiên cứu tại Cơ quan Vũ trụ Châu Âu đang ráo riết chuẩn bị và tiến hành hàng loạt bài kiểm tra cho con tàu vũ trụ mang tên "Solar Orbiter". Đây là tàu vũ trụ được thiết kế đặc biệt để chịu được sức nóng kinh người khi tiến gần tới Mặt Trời.

Trung tâm Tin tức