Các bệnh viện TP.HCM kiểm soát chặt lây nhiễm COVID-19

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố tiếp tục kiểm soát chặt chẽ lây lan của COVID-19 với tinh thần quyết liệt. Đồng thời, nâng cao ý thức tự giác thực hiện của nhân viên y tế, bệnh nhân và thân nhân người bệnh.

Trung tâm Tin tức