Các bệnh viện không được tận thu tiền dịch vụ

Không được tận thu giá dịch vụ y tế tại các cơ sở công lập, tiền giường phải được xây dựng, quyết định giá cho từng loại giường, đây là điều được Bộ y tế khẳng định tại buổi gặp mặt báo chí chiều qua.

Trung tâm Tin tức