Các bến xe, nhà ga triển khai việc kê khai y tế bắt buộc

Ngay sau khi có văn bản của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai khai báo y tế điện tử bắt buộc với hành khách đi các phương tiện công cộng, nhiều đơn vị vận tải trên cả nước đã gấp rút triển khai các phương án vận hành.

Trung tâm tin tức