Cả nước tồn kho trên 400.000 tấn đường

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, hiện các nhà máy đường, các công ty thương mại trên cả nước đang tồn kho trên 400.000 tấn đường, đồng thời việc tiêu thụ vẫn gặp rất nhiều khó khăn.

Trung tâm Tin tức