Cá nhân hóa số điện thoại - Nền tảng phát triển các dịch vụ mới trong thương mại điện tử

Dù chưa chính thức được triển khai như trong lộ trình, nhưng thực tế dịch vụ MNP là 1 trong những yêu cầu cần thiết trong bối cảnh kinh tế hiện nay, khi thương mại điện tử trên nền tảng ứng dụng di động đang tăng theo cấp số nhân. 

Dù chưa chính thức được triển khai như trong lộ trình, nhưng thực tế dịch vụ MNP là 1 trong những yêu cầu cần thiết trong bối cảnh kinh tế hiện nay, khi thương mại điện tử trên nền tảng ứng dụng di động đang tăng theo cấp số nhân. 

Trung tâm Tin tức