Ca khúc tri ân những chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch

Trong phòng chống dịch COVID-19, âm nhạc như một công cụ tinh thần hữu hiệu để động viên các y bác sĩ, những chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch. Nó cũng động viên người bệnh và tạo năng lượng tích cực với cộng đồng...

Trung tâm Tin tức