Buýt đường sông: Khách tham quan là chính

TP.HCM là nơi đầu tiên trong cả nước có tuyến buýt đường sông chính thức được khai thác từ tháng 11/2017. Tuy nhiên sau gần hai năm hoạt động, buýt đường sông vẫn dừng lại ở chức năng phục vụ du lịch chứ chưa trở thành phương tiện giao thông hiệu quả.

Trung tâm Tin tức