Buổi trình diễn Thuật hỏa công tôn vinh cuộc đời Hoàng hậu Marie

Buổi trình diễn Thuật hỏa công hoàng tráng của Tập đoàn F đã trở lại vào tháng 7/2019 trong khung cảnh hoàng gia của Khu vườn Orangerie, cung điện Versailles, tại Paris.

Trung tâm Tin tức