Bước tiến mới trong tìm ra vắc-xin ngừa lao

Bệnh lao được coi là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất trên thế giới khi lấy đi sinh mạng của hơn 1,6 triệu người mỗi năm. Tuy nhiên, một loại vắcxin mới được bào chế có thể sẽ tạo ra sự khác biệt trong cuộc chiến chống lại căn bệnh này.

Trung tâm Tin tức