Bùng nổ xu hướng thanh toán ví điện tử trên thế giới

Việt Nam vẫn đang từng bước thay thế việc thanh toán truyền thống bằng thanh toán qua ví điện tử. Trong khi đó, tại nhiều nước, hình thức này đã phổ biến đến mức quen thuộc.

Trung tâm Tin tức